יום א', יח’ בתמוז תשע”ט
אינטראקציה וכוחות א   |  אינטראקציה וכוחות ב
המים
אינטראקציה וכוחות
אינטראקציה וכוחות א  
אינטראקציה וכוחות ב  
הזנה - כימיה אורגנית
אנרגיה כימית
חשמל דינאמי
חשמל סטטי
דיוק מדידה
התנדפות ורתיחה
דרכי הפרדת תערובות
עיבוד נתונים באקסל
למידה בחירום, או"ח