יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
אינטראקציה וכוחות א   |  אינטראקציה וכוחות ב
המים
אינטראקציה וכוחות
אינטראקציה וכוחות א  
אינטראקציה וכוחות ב  
הזנה - כימיה אורגנית
אנרגיה כימית
חשמל דינאמי
חשמל סטטי
דיוק מדידה
התנדפות ורתיחה
דרכי הפרדת תערובות
עיבוד נתונים באקסל
"מחדש?" בחינוך
למידה בחירום, או"ח