יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
כימיה אורגנית א-ב   |  כימיה אורגנית ג-ד
המים
אינטראקציה וכוחות
הזנה - כימיה אורגנית
כימיה אורגנית א-ב  
כימיה אורגנית ג-ד  
אנרגיה כימית
חשמל דינאמי
חשמל סטטי
דיוק מדידה
התנדפות ורתיחה
דרכי הפרדת תערובות
עיבוד נתונים באקסל
"מחדש?" בחינוך
למידה בחירום, או"ח