יום ש', א’ בחשון תשע”ח
אנרגיה כימית א-ב   |  אנרגיה כימית ג-ד
המים
אינטראקציה וכוחות
הזנה - כימיה אורגנית
אנרגיה כימית
אנרגיה כימית א-ב  
אנרגיה כימית ג-ד  
חשמל דינאמי
חשמל סטטי
דיוק מדידה
התנדפות ורתיחה
דרכי הפרדת תערובות
עיבוד נתונים באקסל
מחדש בחינוך? תשע"ח
למידה בחירום, או"ח