יום א', יח’ בתמוז תשע”ט
דיוק מדידה- א-ב   |  דיוק מדידה- ג-ד
המים
אינטראקציה וכוחות
הזנה - כימיה אורגנית
אנרגיה כימית
חשמל דינאמי
חשמל סטטי
דיוק מדידה
דיוק מדידה- א-ב  
דיוק מדידה- ג-ד  
התנדפות ורתיחה
דרכי הפרדת תערובות
עיבוד נתונים באקסל
למידה בחירום, או"ח