יום א', יח’ בתמוז תשע”ט
התנדפות - א-ב   |  רתיחה- ג-ד
המים
אינטראקציה וכוחות
הזנה - כימיה אורגנית
אנרגיה כימית
חשמל דינאמי
חשמל סטטי
דיוק מדידה
התנדפות ורתיחה
התנדפות - א-ב  
רתיחה- ג-ד  
דרכי הפרדת תערובות
עיבוד נתונים באקסל
למידה בחירום, או"ח