יום ה', ז’ באב תשע”ח
הפרדת תערובות א-ב   |  הפרדת תערובות ג-ד
המים
אינטראקציה וכוחות
הזנה - כימיה אורגנית
אנרגיה כימית
חשמל דינאמי
חשמל סטטי
דיוק מדידה
התנדפות ורתיחה
דרכי הפרדת תערובות
הפרדת תערובות א-ב  
הפרדת תערובות ג-ד  
עיבוד נתונים באקסל
למידה בחירום, או"ח