יום א', יח’ בתמוז תשע”ט
עיבוד באקסל א'   |  עיבוד באקסל ב'   |  עיבוד באקסל ג'   |  עיבוד באקסל ד'
המים
אינטראקציה וכוחות
הזנה - כימיה אורגנית
אנרגיה כימית
חשמל דינאמי
חשמל סטטי
דיוק מדידה
התנדפות ורתיחה
דרכי הפרדת תערובות
עיבוד נתונים באקסל
עיבוד באקסל א'  
עיבוד באקסל ב'  
עיבוד באקסל ג'  
עיבוד באקסל ד'  
למידה בחירום, או"ח